kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Potrzebujesz wyjazdu dopasowanego do potrzeb Twojej firmy lub Twojego zespołu?
Chcesz zorganizować wyjazd techdetox?
Daj znać!

Chciałbyś z nami współpracować?
Szukamy szkoleniowców, animatorów, przewodników, a także klimatycznych miejsc blisko natury, które moglibyśmy regularnie odwiedzać.

DANE FIRMOWE:

TECHDETOX S.C. Bartłomiej Golis, Krzysztof Bednarczyk
ul. Piwna 13/16
30-527 Kraków
NIP: 679-31-28-228
REGON: 364383944
mBank: 36 1140 2004 0000 3302 7726 3980

info@techdetox.pl

TECHDETOX s.c. znajduje się w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/41/2017, oraz posiada gwarancję ubezpieczeniową AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o numerze 06.279.839

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Gwarancja ubezpieczeniowa