Podczas wyjazdów szkoleniowych stawiamy głównie na program dopasowany do indywidualnych potrzeb danej firmy, a także zespołów, które chcą pójść o krok dalej. Wierzymy, że umiejętności wypracowane na warsztatach prowadzonych przez specjalistów, będą procentowały w życiu codziennym – prywatnym i zawodowym – znacznie przyczyniając się do rozwoju w skali mikro, pojedynczego człowieka, jak i w skali makro, na poziomie instytucji. Inwestycja w ludzi jest inwestycją w firmę, dlatego prężnie rozwijamy sekcję warsztatów, podczas których pracownicy doskonalą swoje umiejętności.

Przygotowaliśmy dla Was kilka gotowych propozycji rozwojowych warsztatów, które dowolnie można ze sobą mieszać, by skomponować idealne połączenie nabywanych umiejętności.

K R E A T Y W N E
STORYTELLING

STORYTELLING

WARSZTATY ZE STORYTELLINGU 
Opowieść można porównać do góry lodowej. Wszyscy jesteśmy świadomi tej części wystającej poza powierzchnię wody, jednak w tym wypadku o wiele istotniejsza jest ta, której nie widać.
Wiedza o tej ukrytej stronie opowieści pozwala świadomie kształtować swoją politykę informacyjną. Tyle, że wiedza to dopiero początek. W opowieściach liczy się głównie praktyka – tylko dzięki niej można sprawić, żeby historie skutecznie dla Was pracowały. Używając właściwych opowieści można m.in.:
– zbudować unikalne relacje z partnerami biznesowymi
– podnieść reputację marki
– spowodować, że misja i wartości firmy nie będą suchą, papierową deklaracją
– wzmocnić motywację i poprawić komunikację zespołu
– oczarować audytorium swoją prezentacją biznesową

KOMEDIOPISARSTWO

KOMEDIOPISARSTWO

ZABAWY Z DREWNEM

ZABAWY Z DREWNEM

TWÓRCZE PISANIE

TWÓRCZE PISANIE

AKTORSKIE METODY INTEGRACJI ZESPOŁU

AKTORSKIE METODY INTEGRACJI ZESPOŁU

KRATYWNOŚĆ Z HUMOREM

KRATYWNOŚĆ Z HUMOREM

B I Z N E S O W E
ARCHETYPOWE STRUKTURY OSOBOWOŚCI

ARCHETYPOWE STRUKTURY OSOBOWOŚCI

WARSZTATY Z ARCHETYPOWYCH STRUKTUR OSOBOWOŚCI
Na poziomie indywidualnym uczestnik poznaje swój typ osobowości, a wraz z nim swoje mocne i słabe strony. Pozwala to:
– poprawić relacje międzyludzkie,
– efektywniej zarządzać swoimi celami czyli podnieść efektywność wykonywania zadań,
– dobierać zadania w oparciu o indywidualne predyspozycje,
– lepiej zarządzać informacją zwrotną,
– być świadomym swojej komunikacji pozawerbalnej.

Zmiana jakości pracy na poziomie grupy:
– wygaszanie nieefektywnych zachowań (niedomówień, braku pozytywnej informacji zwrotnej, błędnej wymiany informacji),
– podniesienie poziomu zaangażowania zespołu, a co za tym idzie – podniesienie efektywności pracy,
– budowanie proaktywnej postawy uczestników opartej na wartościach.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

EFEKTYWNY ZESPÓŁ

EFEKTYWNY ZESPÓŁ

ANGAŻUJĄCE PRZYWÓDZTWO

ANGAŻUJĄCE PRZYWÓDZTWO

JAK MĄDRZE SIĘ STRESOWAĆ. ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

JAK MĄDRZE SIĘ STRESOWAĆ. ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

EMISJA GŁOSU

EMISJA GŁOSU

Z D R O W I E  &  E K O L O G I A
ZERO WASTE

ZERO WASTE & UPCYKLING

ZERO WASTE & UPCYKLING
Każdego dnia wyrzucamy do kosza torby pełne odpadów, nie zastanawiając się zwykle, co dzieje się z nimi dalej. Czy zostaną zrecyklingowane w odpowiednich zakładach, czy trafią – w zdecydowanej większości – na wysypisko, psując krajobraz, przeszkadzając okolicznym mieszkańcom, a często też zatruwając otoczenie. Nie myślimy o tym, że prędzej czy później te śmieci do nas wrócą: w postaci zanieczyszczonych produktów i wody.
Na warsztatach uczestnik:
– otrzyma solidną porcję wiedzy teoretycznej na temat ekologii, recyklingu i upcyklingu,
– dowie się, jaki jest los odpadów po wrzuceniu ich do kontenerów i w jaki sposób należy segregować domowe śmieci, by jak najmniej przyczyniać się do degradacji środowiska,
– w praktyce pozna czym jest upcykling, wykonując wybrany przedmiot z produktów powszechnie uważanych za „śmieci”,
– zrozumie sposoby na twórczą przeróbkę niepotrzebnych rzeczy i będzie mógł na co dzień uprawiać upcykling w zaciszu domowym.

MIEJSKIE OGRODY

MIEJSKIE OGRODY

MINDFULNESS

MINDFULNESS

INTEGRACJA PRZY GARACH

INTEGRACJA PRZY GARACH

DOMOWE SPA

DOMOWE SPA

ZDROWY KRĘGOSŁUP

ZDROWY KRĘGOSŁUP

NAPISZ DO NAS NA INFO@TECHDETOX.PL I OTRZYMAJ PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH WARSZTATÓW LUB PEŁNĄ OFERTĘ DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB!