Podczas wyjazdów szkoleniowych stawiamy głównie na program dopasowany do indywidualnych potrzeb danej firmy, a także zespołów, które chcą pójść o krok dalej. Wierzymy, że umiejętności wypracowane na warsztatach prowadzonych przez specjalistów, będą procentowały w życiu codziennym – prywatnym i zawodowym – znacznie przyczyniając się do rozwoju w skali mikro, pojedynczego człowieka, jak i w skali makro, na poziomie instytucji. Inwestycja w ludzi jest inwestycją w firmę, dlatego prężnie rozwijamy sekcję warsztatów, podczas których pracownicy doskonalą swoje umiejętności.

Przygotowaliśmy dla Was kilka gotowych propozycji rozwojowych warsztatów, które dowolnie można ze sobą mieszać, by skomponować idealne połączenie nabywanych umiejętności.

K R E A T Y W N E
B I Z N E S O W E
E K O L O G I C Z N E
R E G E N E R A C Y J N E